Πλατφόρμα Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής Γνώση, δικτύωση, τεχνογνωσία, κατάρτιση

Ενίσχυσε την προσπάθεια επιτάχυνσης της πράσινης μετάβασης.
Γίνε μέλος της Πλατφόρμας του Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής. Η εγγραφή στην 2ετή πιλοτική φάση λειτουργίας του Κόμβου είναι δωρεάν.

Η Πλατφόρμα αποτελεί τη σπονδυλική στήλη του Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής. Συγκεντρώνει, σε ένα σημείο (one stop shop), δεδομένα και πληροφορίες από διαφορετικούς δρώντες, δηλαδή από τους 332 δήμους της χώρας, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δημιουργώντας γνώση μέσω της αξιοποίηση τους.  
Οι συμμετέχοντες, φορείς και πολίτες, καταχωρούν αυτόνομα δεδομένα, δράσεις και εκδηλώσεις. Συγχρόνως, ενημερώνονται για τις εξελίξεις, πληροφορούνται για χρηματοδοτήσεις και προγράμματα, αλληλοεπιδρούν και συνεργάζονται. Επίσης, μέσω της Πλατφόρμας παρέχεται  τεχνογνωσία και διεθνείς πρακτικές, σχετικά με την πράσινη μετάβαση και την ανθεκτικότητα.    

Περισσότερα

Δείγμα συγκριτικής απεικόνισης Δράσεων Κλιματικής Αλλαγής τώρα

Τοπική αυτοδιοίκηση Α βαθμού

Η χαρτογράφηση των δράσεων κλιματικής αλλαγής

Η χαρτογράφηση, που πραγματοποιείται από ερευνητές και μέσω της αυτόνομης καταχώρισης δεδομένων  συγκεντρώνει πληροφορίες και υλικό, τα οποία φιλοξενούνται στο διαδραστικό περιβάλλον της Πλατφόρμας. Μέσω των εργαλείων και των εφαρμογών της, η Πλατφόρμα εστιάζει στη δυνατότητα ζωντανής σύγκρισης στοιχείων, που αφορούν σε ενέργειες, αποφάσεις και δράσεις που σχετίζονται με το κλίμα και λαμβάνονται σε τοπικό και εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο,.
Η απλή αλλά λεπτομερής κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων, που καταχωρούνται αναλόγως του είδους της δράσης (π.χ. στρατηγική, έργο ή σχεδιασμός), του πλαισίου υλοποίησης (π.χ. δημόσια διοίκηση/διακυβέρνηση, εκπαίδευση, τουριστικές υποδομές, υγεία, ευάλωτες κοινότητες κ.λπ.), του διοικητικού επιπέδου (π.χ. επίπεδο τοπικής κοινότητας, πόλης, νομού, ή εθνικό επίπεδο) ή και του σταδίου εφαρμογής (π.χ. ολοκληρωμένες, υπό εκτέλεση ή υπό σχεδιασμό), επιτρέπουν την εύκολη αναζήτηση.
Η ενεργή συμμετοχή των μελών της Πλατφόρμας και η δυνατότητα σταθερής και περιοδικής ανάρτησης δεδομένων και από αυτά, σε βάθος χρόνου, θα παρέχουν στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο χρήστη μια πλήρη, επικαιροποιημένη και συνδυαστική εικόνα των επενδύσεων και των πάσης φύσεως πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται σχετικά με την πράσινη μετάβαση σε όλη την Ελλάδα.

 

Βράβευση Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής και Lioncode στα ΔΕΗ BITE Awards 2023

Ο Κόμβος Κλιματικής Αλλαγής και η εταιρία πληροφορικής Lioncode διακρίθηκαν για την Πλατφόρμα Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής με το χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Εξειδικευμένες Κλαδικές Εφαρμογές/Πράσινη μετάβαση» των ΔΕΗ BITE Awards 2023.

Χρήστες

BeyondCSR

BeyondCSR

Τρίτος Τομέας/Κοινωνία των Πολιτών
Προβολή Όλων

Τελευταίες Εκδηλώσεις

Προβολή Όλων