Πρόσκληση συμμετοχής

Τι είναι η Πλατφόρμα του Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής

 

Η Πλατφόρμα του Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής είναι ένα δυναμικό, διαδραστικό εργαλείο που λειτουργεί ως μοναδικό σημείο αναφοράς (one stop shop).

Η προστιθέμενη αξία της Πλατφόρμας είναι:

• Η συγκέντρωση εύκολα προσβάσιμων στο ευρύ κοινό πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με την κλιματική μετάβαση και την ανθεκτικότητα στην Ελλάδα, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτόν τον εκδημοκρατισμό της πληροφορίας.

• Η παρουσίαση, για πρώτη φορά συγκεντρωμένης σε ένα σημείο, της δραστηριότητας των φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η καταγραφή είναι αποτέλεσμα  πρωτογενούς έρευνας της ομάδας του Κόμβου, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία την Έδρα της UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως βάση έχει τη δημόσια πληροφορία, ενώ προβλέπεται και ο εμπλουτισμός της με δεδομένα που θα καταχωρούν αυτόνομα και εθελοντικά τα εγγεγραμμένα μέλη του Κόμβου.

• Η καθιέρωσή της ως ένα δυναμικό εργαλείο που θα διευκολύνει την παρακολούθηση της πορείας των εθνικών στόχων για το κλίμα, με βάση την πρωτογενή συλλογή στοιχείων σε τοπικό επίπεδο.

• Η ενδυνάμωση της κοινωνίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ενημερωμένης κοινότητας που θα αναλαμβάνει δράση και πρωτοβουλίας.

 

Πλεονεκτήματα χρήσης και εγγραφής στη Πλατφόρμα του Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής
 

Η Πλατφόρμα λειτουργεί σε δύο επίπεδα:

1. Το ευρύ κοινό έχει πρόσβαση σε μέρος της πληροφορίας, που είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες, είτε είναι μέλη του Κόμβου είτε όχι. Η πληροφορία αυτή αφορά κυρίως:

• Στην οργανωμένη συγκριτική ταξινόμηση των καταγεγραμμένων δράσεων των φορέων.

• Στο προφίλ των δρώντων.

• Στην πρόσβαση σε επιλεγμένα ενημερωτικά σεμινάρια και άλλες δράσεις του Κόμβου

• Στην πρόσβαση σε επιλεγμένες δημοσιεύσεις και άλλα κείμενα, μέσω της διαδικτυακής βιβλιοθήκης της Πλατφόρμας.

2. Τα μέλη του Κόμβου έχουν πρόσθετα πλεονεκτήματα, όπως:

• Δυνατότητα δημιουργίας ατομικού προφίλ, για την καταχώριση των δράσεών τους, που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση και την ανθεκτικότητα.

• Πρόσβαση σε πολλαπλά φίλτρα συγκριτικής επεξεργασίας της καταγεγραμμένης και ταξινομημένης πληροφορίας.

• Δυνατότητα δικτύωσης, άμεσης επικοινωνίας και ανταλλαγής με άλλα μέλη.

• Συμμετοχή στα προγράμματα και στις δράσεις του Κόμβου, μεταξύ άλλων, πρόσβαση σε εργαστήρια και δράσεις ανεύρεσης πόρων και χρηματοδότησης, αλλά και  στοιχειοθετημένη και εύληπτη ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων, με έμφαση στο τοπικό επίπεδο και με την υποστήριξη της ομάδας του Κόμβου.

• Επαφή με οργανισμούς και φορείς διεθνούς εμβέλειας.

• Δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα ενίσχυσης δεξιοτήτων με αντικείμενο την ανάπτυξη στρατηγικών ανθεκτικότητας και κλιματικής αλλαγής, σε τοπικό επίπεδο, την εκπαίδευση στελεχών σε σχετικά θέματα, και τη διαμόρφωση προγραμμάτων μετασχηματισμού

 

Πρόσκληση συμμετοχής

 

Η εγγραφή μέλους στην 2ετή πιλοτική φάση λειτουργίας του Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής είναι δωρεάν.

Για να γίνετε μέλος κάντε log-in εδώ