Εκδήλωση Κόμβου

29 Sep 2022
18:00 - 19:00

Description

Δοκιμαστική εκδήλωση κόμβου για την Πλατφόρμα Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής!