Στόχος της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης είναι να καταστήσει προσβάσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο τις τρέχουσες πληροφορίες για την Κλιματική αλλαγή παρέχοντας ενημερωμένη και αξιόπιστη ενημέρωση με εύληπτο τρόπο. Σε κάθε κατηγορία της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης παρέχονται συγκεντρωμένες πληροφορίες για τη διακυβέρνηση της κλιματικής αλλαγής σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.  

Σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες του Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής, η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικές με το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο, τις Εθνικές Δεσμεύσεις, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Τοπικές και άλλες δράσεις, καθώς και δημοσιεύει ειδικά επεξεργασμένα ενημερωτικά δελτία του Κόμβου και εθνική και διεθνή αρθογραφία με βέλτιστες πρακτικές και συγκριτική πληροφόρηση από την Ευρώπη και τον Κόσμο. Σε κάθε κατηγορία, πέρα από την παράθεση συνοπτικών στοιχείων, θα βρείτε υπερσυνδέσμους με περισσότερες πηγές και πληροφορίες.  

Κάθε κατηγορία ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις σχετικές εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης παρατίθεται στη δημοσίευση.  

Η διαδικασία συλλογής πληροφοριών για τη ψηφιακή βιβλιοθήκη ξεκίνησε το 2021.     Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2023. 

Τα στοιχεία της ψηφιακής βιβλιοθήκης έως και τις 20 Απριλίου 2023 έχουν συλλεχθεί υπό την επιστημονική εποπτεία της Καθηγήτριας Εμμανουέλας Δούση και Δρ Γιώργου Κωστάκου, την επιστημονική επιμέλεια του Δρ Γιώργου Δικαίου και με την ερευνητική υποστήριξη του Τζώρτζη Μουτσοντέμι και της Εμμανουέλας Παγώνη.